Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції. Гормони.

Матеріал з Wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Залозами внутрішньої секреції, або ендокринними, називаються такі залози, які не мають вивідних проток і секрет (інкрет, гормон) яких надходить безпосередньо в кров чи лімфу.

Процес синтезу і виділення у внутр. середовище фізіологічно активних речовин ендокриннимим залозами називають внутр. секрецією, а ці речовини – гормонами.

До ендокринних залоз відносять: гіпофіз, епіфіз, прищитоподібні, щитоподібна, загруднинна, надниркові залози. Підшлункова та статеві залози є змішаними.

Крім ендокринних залоз існують паракринні залози і клітини, які розміщенні в органах (шлунок, сечівник, нирки) серед інших тканин і секретують тканинні гормони.

Всі ендокринні залози поділ. на 4 групи:

1. Аденогіпофіз і залежні від нього ендокринні залози (щитоподібна, яєчко, яєчники, кірковий шар надниркових залоз)

2. Незалежні від аденогіпофіза (паращитоподібні, загрудинна, мозкова речовина надниркових залоз, панкреатичні острівці підшлункової залози)

3. Нервового походження (гіпоталамус, кишкові та шлункові клітини)

4. Нейрогліального походження (епіфіз, нейрогіпофіз)

Залежно від походження із різних видів епітелію ендокринні органи поділяють на 5 груп:

1. Залози ентодермального походження, які розвиваються із епітеліальної вистилки глоткової кишки – так звана бранхіогенна група (щитоподібна та прищитоподібна залоза)

2. Залози ентодермального походження – із епітелію кишкової трубки – ендокринна частина підшлункової залози (панкреатичні острівці)

3. Залози мезодермального походження – інтерреланова система, кіркова речовина надниркових залоз та інтерстиціальні клітини статевих залоз.

4. Залози ектодермального походження – похідні переднього відділу нервової трубки – неврогенна група (гіпофіз та шишкоподібне тіло (епіфіз мозку)).

5. Залози ектодермального походження – похідні симпатичної частини вегетативної нервової системи (мозкова речовина надниркових залоз та параганглії).

Гормони – це фізіологічно активні речовини, які синтезуються спеціалізованими клітинами ендокринних залоз. Вони надходять безпосередньо в кров і проявляють свою дію лише на складні клітинні структури – клітинні мембрани, ферментні системи.

За хімічною структурою розрізняють стероїдні гормони (кортикостероїди, андрогени, естрогени), білкові (інсулін, глюкагон), похідні тирозину (тироксин, норадреналін), похідні жирних кислот (простагландини).