Скелет голови (череп): відділи та кістки, що їх утворюють, особливості будови кісток черепа.

Матеріал з Wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Кістки голови в сукупності становлять череп, що є вмістилищем для головного мозку, деяких органів чуття (зору, нюху, смаку).

Кістки черепа є опорою для початкових відділів дих.шляхів і трав. с-ми.

Череп поділ. на:

Мозковий

  • 2 парні кістки (скронева, тім’яна)
  • 4 непарні (лобова, решітчаста, клиноподібна, потилична)

Череп.png

1 — лобова кістка, 2 — тім'яна кістка, 3 — клиноподібна кістка, 4 — скронева кістка, 5 — потилична кістка, 6 — решітчаста кістка

Лицевий

  • 6 парних кісток (верхня щелепа, носова, слізна, вилична, піднебінна, нижня носова раковина)
  • 2 непарні (нижня щелепа, леміш, під’язикова кістка)

Лицьовий череп.png

Кістки мають багато отворів і каналів, через які проходять судини і нерви. Деякі кістки мають всередині порожнини або комірки, які заповненні повітрям (синуси).

Кістки мозкового черепа:

1. Потилична кістка має такі частини: луску, основну і бічну частини. Всі ці частини обмежовують великий потиличний отвір.

Потиличнакістка.jpg

2. Тім’яна кістка - чотирикутна ввігнута кісткова пластинка, має 4 краї (лобовий, потиличний, лусковий, сагітальний), 4 кути (лобовий, потиличний, клиноподібний, соскоподібний).

Тімянакістка.jpg

3. Лобова кістка склад. з луски, парних очкоямкових частин і непарної носової. Кістка є повітряносною, в ній міститься лобовий синус (запалення – фронтит).

Лобовакістка.jpg

4. Решітчаста кістка лежить в глибині черепа, бере участь в утвор. нос.порожнини і очних ямок. Склад з перпендикулярної, очноямкової і решітчастої пластинки.

Решітчастакістка.jpg

5. Клиноподібна кістка розташ. між потиличною і лобовою кістками на основі мозкового черепа. Склад. з тіла і трьох парних відростків: великих крил, малих крил, крилоподібних відростків. Між малими і великими крилами розташована верхня очкоямкова щілина , через яку проходять судини і нерви.

Клиноподібнакістка.jpg

6. Скронева кістка - парна кістка, яка входить до складу основи і бічної стінки черепа.

Скроневакістка.jpg

У скроневій кістці вирізняють 3 частини: • Лускова

• Барабанна

• Кам’яниста

У скроневій кістці містяться середнє і внутр. вухо.

Кістки лицевого черепа:

1. Нижня носова раковина – парна самостійна кісткова пластинка, яка звисає в порожнину носа з бічної його стінки. Склад. з тіла і 3 відростків.

Нижняносовараковина.jpg

2. Слізна кістка – парна тонка і крихка пластинка чотирикутної форми, розташована на медіальній стінці очної ямки. Бере участь в утвор. носо-слізного каналу.

Слізнакістка.jpg

3. Носова кістка – парна, має форму витягнутої чотирикутної пластинки. Утвор. кісткову основу спинки носа.

Носовакістка.jpg

4. Леміш – непарна кісткова пластинка трапецієподібної форми. Бере участь в утвор. нос.перегородки.

Леміш.jpg

5. Піднебінна кістка – парна, склад. з перпендикулярної і горизонтальної пластинок, які беруть участь в утвор. стінок нос. І рот. порожнини, очної ямки та крилоподібно-піднебінної ямки.

Піднебіннакістка.jpg

6. Вилична кістка – з’єднує кістки мозкового і лицевого черепа. Має бічну, скроневу, очну поверхні і два відростки: лобовий і скроневий.

Виличнакістка.jpg

7. Верхня щелепа – парна кістка, має тіло і 4 відростки (лобовий, виличний, альвеолярний, піднебінний).

Верхнящелепа.jpg

8. Нижня щелепа – непарна,єдина кістка черепа, яка рухається. Має тіло і дві гілки.

Нижнящелепа.jpg