Будова та основні властивості клітини як елементарної живої системи.

Матеріал з Wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Клітина – обмежена мембраною упорядкована система клітинних структур,якій притаманні властивості живого організму,а саме здатність розмножуватись,видозмінюватись у процесі розвитку,накопичувати і використовувати енергію,реагувати на подразнення,адаптуватись до змін зовнішнього середовища. Усі клітини складаються з 3-х частин:клітинної оболонки або мембрани,цитоплазми,ядра.Цитоплазма містить гіалоплазму,органели і включення.Гіалоплазма-це внутрішнє середовище клітини,де відбуваються реакції обміну.Органели поділяються на органели загального і спеціального призначення.До органел загального призначення належать:мітохондрії,рибосоми,ендоплазматична сітка,комплекс Гольджі,лізосоми,пероксисоми,клітинний центр.Ці органели є у всіх клітинах.Органели спеціального призначення є лише у деяких клітинах,вони забезпечують виконання спеціалізованих функцій.До них належать джгутики,війки,нейрофібрили,міобфібрили.