Кістки та з’єднання грудного пояса. Кістки та з’єднання вільної верхньої кінцівки.

Матеріал з Wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Кістки грудного пояса сполучаються між собою і з грудниною за допомогою різного виду з’єднань, що забезпечують велику рухливість плеча, передпліччя і кисті .

Ключиця з грудниною сполучається за допомогою груднинно-ключичного суглоба (articulatio sternoclavicularis), який є сідлоподібним, комплексним, багатоосьовим. Цей суглоб утворений груднинною суглобовою поверхнею груднинного кінця ключиці і ключичною вирізкою ручки груднини. Ці суглобові поверхні інконгруентні. Між суглобовими поверхнями розташований хрящовий суглобовий диск (discus articulаris), який збільшує конгруентність поверхонь, а, отже, й обсяг рухів. Диск по периферії зростається з капсулою і поділяє суглобову порожнину на дві камери. Тонка суглобова капсула прикріплюється до країв суглобових поверхонь. Суглоб зміцнюють кілька позакапсульних зв’язок. Це передня і задня груднинно-ключичні зв’язки (ligg. stеrnoclavicularia antеrius et postеrіus), що починаються відповідно від передньої і задньої поверхонь груднинного кінця ключиці і вплітаються в окістя груднини. Міжключична зв’язка (lig. interclaviculаrе) з’єднує верхні частини груднинних кінців правої і лівої ключиць, при цьому зростається з яремною вирізкою ручки груднини. Реброво-ключична зв’язка (lig. costoclaviculаre) коротка і широка, з’єднує нижню поверхню груднинного кінця ключиці з I ребром.

У груднинно-ключичному суглобі можливі такі рухи ключиці: навколо стрілової (сагітальної) осі – піднімання і опускання; навколо вертикальної осі – надплечовий кінець ключиці рухається вперед і назад; ключиця може виконувати колове обертання.

Надплечово-ключичний суглоб (articulаtio acromioclaviculаre) є плоским, багатоосьовим, але малорухомим, він утворений ключичною суглобовою поверхнею надплечового відростка і надплечовою суглобовою поверхнею ключиці. У 30 % випадків між цими суглобовими поверхнями розташовується суглобовий диск. Тонка суглобова капсула прикріплюється до країв суглобових поверхонь. Суглоб зміцнюють дві зв’язки: над суглобом розташована надплечово-ключична зв’язка (lig. acromioclaviculаre), що з’єднує кінець надплечового відростка лопатки і надплечовий кінець ключиці, і потужна дзьобо-ключична зв’язка (lig. coracoclaviculаre). Дзьобо-ключична зв’язка складається з двох окремих зв’язок, що починаються від основи дзьобоподібного відростка лопатки. Перша з них прикріплюється до конусоподібного горбка надплечового кінця ключиці і називається конічною зв’язкою (lig. conoideum). Збоку від неї розташована трапецієподібна зв’язка (lig. trapezоideum), що прикріплюється до трапецієподібної лінії ключиці. Дзьобо-ключична зв’язка обмежує рухи в надплечово-ключичному суглобі.

Різні ділянки лопатки також з’єднані між собою власними зв’язками. Дзьобо-надплечова зв’язка (lig. coracoacromiаlе) має форму трикутної пластинки, що натягнута над плечовим суглобом між верхівкою надплечового відростка і дзьобоподібним відростком лопатки. Ця зв’язка захищає плечовий суглоб зверху й обмежує відведення плеча в ньому. Над вирізкою лопатки розташована верхня поперечна зв’язка лопатки (lig. transvеrsum scapulae superius), що перетворює цю вирізку в отвір. Нижня поперечна зв’язка лопатки (lig. transvеrsum scapul