Скелет верхньої кінцівки: скелет плечового пояса та вільної верхньої кінцівки, з’єднання кісток.

Матеріал з Wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Скелет верхньої кінцівки склад. з пояса і вільної верхньої кінцівки.

Пояс:

1. Ключиця

2. Лопатка

Вільна кінцівка:

1. Плече (плечова кістка)

2. Передпліччя (ліктьова і променева кістки)

3. Кисть:

• Зап’ясток

• П’ясток

• Фаланги пальців

Ключиця – s-подібно вигнута кістка, розміщ. між ключичною вирізкою груднини і акроміальним відростком лопатки. Розрізнять тіло і два кінці: потовщений груднин ний і сплющенний акроміальний.

Ключиця.jpg

Лопатка – плоска, трикутної форми кістка. Має верхній, нижній, латеральний край, передню і задню поверхні, медіальний, латеральний та верхній краї.

Лопатка.jpg

На латеральному куті знаход. суглобова западина для головки плечової кістки. У верхній частині задньої поверхні розташ. ость.


З’єднання кісток ключового поясу:

Груднинний кінець ключиці зчленовується з грудниною і утворює грудинно-ключичний суглоб сідлоподібної форми. Зовн. кінець ключиці з’єднується з акроміальним відростком лопатки плоским малорухомим суглобом.

Плечова кістка:

Плечовакістка.jpg

• Тіло – спіралеподібно проходить борозна променевого нерва

• Проксимальний кінець – головка, анатомічна шийка, хірургічна шийка(місце найчастіших переломів)

• Дистальний кінець – виросток (для з’єднання з кістками передпліччя), два над виростки (медіальний і латеральний)

Ліктьова кістка - розташована з медіальної сторони передпліччя з боку мізинця. На проксимальному кінці має два відростки (ліктьовий і вінцевий, між ними розташов. блокоподібна вирізка). Дистальний кінець – головка і шилоподібний відросток.

[[

Променева кістка – розташ. з латеральной сторони передпліччя, проксимальний кінець – головка, під якою знаходь. шийка. Дистальний кінець – зап’ясткова суглобова поверхня, ліктьова вирізка, шилоподібний відросток.

Ліктовапроменевакістка.jpg

Кістки зап’ястка – розташ. у 2 ряди.

Верхній (проксимальний) ряд: човникоподібна, півмісяцева, тригранна, горохоподібна кістки.

Нижній (дистальний): кістка-трапеція, головчаста і гачкувата кістки.

Кістки п’ястка – 5 кісток, кожна має основу, тіло, головку.

Фаланги пальців – мають основу, тіло, головку. Головка несе блокоподібну поверхню. Кожен палець має 3 фаланги (проксимальна, середня,дистальна), крім великого пальця (у нього лише проксимальна і дистальна).

Кістки вільної верхньої кінцівки з’єднуються між собою за допомогою суглобів:

Плечовий – утворений головкою плечової кістки та суглобовою западиною лопатки.

Ліктьовий – утвор. плечовою, ліктьовою і променевою кісткою. Складається з трьох суглобів (плечоліктьового, плечопроменевого,проксимального променеволіктьового), які мають спвльну капсулу.

Променево-зап’ясткоовий – утвор. шляхом зчленування дистального кінця променевої кістки з трьома кістками першого ряду зап’ястка.