Анатомія людини

Матеріал з Wiki
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Системи

Перелік питань до іспиту Лікувальна справа

 1. Визначення предмету “Анатомія людини”, його завдання. Зв’язок анатомії з іншими предметами. Поняття про морфологію. Методи морфологічних досліджень
 2. Будова та основні властивості клітини як елементарної живої системи.
 3. Поняття про тканини. Основні види тканин.
 4. Епітеліальна тканина, особливості її будови, види, розміщення в організмі, значення. Здатність до регенерації.
 5. Сполучна тканина, особливості будови, види, розташування в організмі, значення. Здатність до регенерації.
 6. М’язова тканина, особливості будови, види, розміщення в організмі, значення. Здатність до регенерації різних видів м’язової тканини.
 7. Нервова тканина, особливості будови, види, розміщення в організмі. Значення. Поняття про нервове волокно, види нервових волокон. Поняття про нерв.
 8. Поняття про орган. Види органів та загальний план будови. Поняття про систему органів.
 9. Загальна характеристика системи скелета людини та її біологічне значення. Осьовий та додатковий скелет. Будова кістки як органа, хімічний склад, види кісток.
 10. З’єднання кісток, види. Будова суглоба, допоміжний апарат суглоба. Класифікація суглобів, види рухів у суглобах.
 11. Череп, його відділи й кістки. Особливості розвитку та будови кісток черепа. З’єднання кісток черепа. Вікові та статеві особливості черепа.
 12. Хребтовий стовп, його відділи. Особливості будови хребців, їх з’єднання. Хребтовий стовп у цілому, фізіологічні вигини хребта, формування їх та значення.
 13. Скелет грудної клітки. З’єднання грудної клітки. Грудна клітка в цілому.
 14. Кістки та з’єднання грудного пояса. Кістки та з’єднання вільної верхньої кінцівки.
 15. Кістки та з’єднання тазового пояса. Таз у цілому. Статеві відмінності таза. Основні виміри жіночого таза.
 16. Кістки та з’єднання вільної нижньої кінцівки.
 17. Скелетні м’язи, розміщення, форма, основні фізіологічні властивості. Будова м’яза як органа. Допоміжний апарат м’язів.
 18. М’язи голови. Особливості прикріплення м’язів лиця. Жувальні м’язи.
 19. М’язи шиї. Класифікація, функції.
 20. М’язи спини, функції їх.
 21. М’язи грудної клітки, функції їх. Діафрагма.
 22. М’язи живота, функції їх. Біла лінія живота. Пахвинний канал.
 23. М’язи верхньої кінцівки, їхні функції.
 24. М’язи нижньої кінцівки, їхні функції.
 25. Роль нервової системи в координації функцій організму та взаємозв’язку його з навколишнім середовищем. Класифікація нервової системи.
 26. Внутрішня будова спинного мозку. Сегмент, корінці, біла та сіра речовина. Функції спинного мозку.
 27. Головний мозок: загальні відомості, розміщення, розвиток, відділи. Оболони головного мозку та простори між ними. Спинномозкова рідина. Гематоенцефалічний бар’єр.
 28. Довгастий мозок, його топографія, будова, функції. Біологічне значення довгастого мозку.
 29. Задній мозок, його розміщення, будова, порожнина, функції.
 30. Середній мозок, його розміщення, будова, порожнина, функції.
 31. Проміжний мозок, його розміщення, будова, порожнина, функції. Поняття про сітчасте утворення (ретикулярну формацію), особливості будови, функції.
 32. Кінцевий мозок, його розміщення, будова, порожнини. Мозолисте тіло. Біла речовина.
 33. Кора великого мозку. Проекційні зони кори. Асоціативні зони та їх значення. Рухова асиметрія великого мозку.
 34. Основні ядра та структури утворень кінцевого мозку, їхні функції.
 35. Обідкова (лімбічна) частка, її функції.
 36. Стовбур спинномозкового нерва; утворення, основні гілки. Сплетення спинномозкових нервів.
 37. Шийне сплетення, основні гілки та ділянки іннервації.
 38. Плечове сплетення, основні гілки та ділянки іннервації. Грудні нерви.
 39. Попереково-крижове сплетення: поперекове та крижове сплетення, основні гілки та ділянки іннервації.
 40. Черепні нерви, кількість, функціональні види (рухові, чутливі, змішані), ділянки іннервації.
 41. 3агальний план будови автономного відділу периферичної нервової системи, функціональне значення. Особливість автономної рефлекторної дуги.
 42. Симпатична частина автономного відділу периферичної нервової системи: центри, вузли, гілки, медіатор. Особливості впливу на функції організму.
 43. Парасимпатична частина автономного відділу периферичної нервової системи: центри, вузли, гілки, медіатор. Особливості впливу на функції організму.
 44. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
 45. Щитоподібна залоза. Прищитоподібні залози. Топографія, будова.
 46. Гіпофіз: передня та задня частки, топографія, будова. Шишкоподібна залоза, її розміщення.
 47. Надниркові залози, топографія, будова.
 48. Підшлункові острівці, їх розміщення, особливості будови.
 49. Схема будови травного каналу.
 50. Будова та функціональне значення ротової порожнини. Слинні залози.
 51. Глотка, її розміщення, частини, будова стінки. Стравохід, його розміщення, частини, звуження.
 52. Черевна і тазова порожнини. Очеревина. Очеревинна порожнина. Розміщення органів стосовно очеревини. Брижі. Малий чепець. Великий чепець.
 53. Шлунок, топографія, форма, будова, частини. Функції шлунка. Шлункові залози.
 54. Печінка, топографія, будова, функції. Печінкова часточка. Жовчовивідні шляхи.
 55. Підшлункова залоза: топографія, будова, функції.
 56. Тонка кишка, розміщення, відділи, особливості будови стінки. Функції.
 57. Товста кишка, розміщення, відділи, особливості будови. Значення нормальної мікрофлори товстої кишки.
 58. Повітроносні шляхи, топографія, будова, функції. Значення дихання через ніс. Приносові пазухи.
 59. Легені, топографія, будова. Структурно-функціональна одиниця — ацинус.
 60. Плевра, будова, листки, плевральна порожнина, плевральні синуси, тиск у плевральній порожнині. Пневмоторакс. Середостіння.
 61. Первинні та вторинні лімфатичні органи: червоний кістковий мозок, загруднинна залоза, селезінка, лімфатичне кільце глотки, ділянкові лімфатичні вузли.
 62. Процес кровообігу. Структури, що його здійснюють. Значення процесу кровообігу для організму. Види судин, особливості будови їхніх стінок. Поняття про сполучні та обхідні судини.
 63. Велике та мале коло кровообігу. Кровообіг плода.
 64. Серце, топографія, форма, будова. Межі серця. Осердя, осердна порожнина. Кровопостачання серця. Іннервація серця.
 65. Аорта, її відділи. Артерії дуги та висхідної частини аорти.
 66. Грудна та черевна частини аорти, їхні гілки та ділянки кровопостачання.
 67. Артерії головного мозку. Артеріальне коло мозку.
 68. Артерії верхньої кінцівки, їхні гілки та ділянки кровопостачання. Місця притискання артерій для тимчасового зупинення кровотечі.
 69. Артерії нижньої кінцівки, їхні гілки та ділянки кровопостачання. Вени великого кола кровообігу. Особливості кровотоку у венах.
 70. Верхня порожниста вена, основні гілки та ділянки відтоку крові.
 71. Нижня порожниста вена, основні гілки та ділянки відтоку крові.
 72. Ворітна печінкова вена, її значення. Значення сполучень (анастомозів) між венами.
 73. Лімфатичні стовбури та протоки. Ділянкові лімфатичні вузли, їх значення.
 74. Значення процесів виділення для організму. Нирки, топографія, форма, будова.
 75. Особливості кровопостачання нирки, зумовлені її функцією. Структурно-функціональна одиниця нирки.
 76. Сечовивідні шляхи. Жіночий та чоловічий сечівник.
 77. Чоловічі статеві органи, їх розміщення, будова, функції.
 78. Жіночі статеві органи, їх розміщення, будова, функції.
 79. Сенсорні системи (аналізатори), відділи та їх функціональне значення. Види рецепторів, їх властивості. Шкіра, будова, функції, залози. Похідні шкіри.
 80. Нюхова сенсорна система, відділи, розміщення, значення (І пара черепних нервів). Смакова сенсорна система. Види смакових відчуттів.
 81. Око та структури утворень. Очне яблуко, його розміщення, будова. Додаткові структури ока.
 82. Зорова сенсорна система, відділи, розміщення, значення. II пара черепних нервів.
 83. Вухо, його розміщення, будова, значення.
 84. Слухова сенсорна система, відділи, розміщення.
 85. Вестибулярна сенсорна система, відділи, розміщення, значення.

Перелік практичних навичок

 1. Визначення на гістологічних препаратах основних видів тканин та їх структурних особливостей.
 2. Визначення видів кісток та частини скелета, до яких вони належать.
 3. Визначення хребців різних відділів хребта за особливостями їхньої будови.
 4. Промацування на людині та визначення на скелеті: остистих відростків хребців, фізіологічних вигинів хребта, яремної вирізки груднини, її мечоподібного відростка, кута груднини, міжребрових проміжків, підгруднинного кута.
 5. Визначення відділів довгих трубчастих кісток.
 6. Визначення кісток, що утворюють великий і малий таз, межі між великим і малим тазом, верхнього та нижнього отворів таза.
 7. Демонстрування на скелеті статевих відмінностей таза.
 8. Визначення на скелеті та промацування на людині клубового гребеня, верхньої передньої клубової ості, сідничного горба, великого вертлюга стегнової кістки, наколінка, присередньої та бічної кісточок.
 9. Визначення за допомогою тазоміру на скелеті та на людині основних розмірів таза.
 10. Промацування на людині та визначення на скелеті: ключиці, ості лопатки, надостьової, підостьової ямок, бічного і нижнього кута лопатки, присереднього та бічного надвиростків плечової кістки та її ліктьового відростка, нижнього кінця променевої кістки, п’ясткових кісток і кісток пальців.
 11. Визначення на скелеті та на рентгенограмах особливостей будови суглобів і неперервних з’єднань кісток осьового та додаткового скелета.
 12. Визначення на скелеті та на рентгенограмах відділів черепа, кісток лицевого і мозкового черепа, склепіння та основи черепа, орбіти, кісткової носової порожнини, виличної дуги.
 13. Промацування на людині та визначення на скелеті: надбрівних дуг, лобових та тім’яних горбів, виличної дуги, скроневої ямки, коміркових відростків верхньої та нижньої щелепи, кута нижньої щелепи, її підборідного виступу, скронево-нижньощелепного суглоба.
 14. Визначення швів черепа та місць розташування тім’ячок.
 15. Визначення на рентгенограмах повітроносних приносових пазух кісток.
 16. Визначення за місцем розташування основних груп м’язів людини та топографічних утворень, що мають значення для практичної медицини.
 17. Промацування поверхневих жувальних м’язів, груднинно-ключично-соскоподібного м’яза, м’язів черевного преса.
 18. Вирішення практичних завдань щодо функцій та основних рухів у суглобах.
 19. Визначення на муляжі та скелеті верхньої і нижньої межі спинного мозку.
 20. Визначення на муляжах основних структурних утворень зовнішньої та внутрішньої будови спинного мозку.
 21. Визначення на муляжах виходу гілок шийного, плечового, поперекового та крижового сплетень.
 22. Визначення на муляжах особливостей оболон головного мозку, оболон спинного мозку та просторів між ними.
 23. Визначення на скелеті місць виходу коренів спинного мозку та місць проходження міжребрових нервів.
 24. Визначення на моделі і препаратах головного мозку його відділів, часток, основних ядер, зовнішньої та внутрішньої капсул, основних борозен та звивин.
 25. Визначення на муляжі головного мозку та черепі місць виходу черепних нервів та їхніх основних гілок.
 26. Вирішення проблемних та ситуаційних завдань щодо іннервації тіла людини, діяльності автономної частини периферичної нервової системи, функціональних зон кори півкуль великого мозку.
 27. Вирішення практичних ситуаційних та проблемних завдань щодо функцій залоз внутрішньої секреції.
 28. Визначення на муляжі органів травної системи, їхніх відділів, особливостей будови, топографії.
 29. Вирішення практичних завдань щодо будови та функцій травної системи.
 30. Визначення відділів, особливостей будови, топографії органів дихальної системи, проекції їх на скелеті.
 31. Вирішення практичних проблемних та ситуаційних завдань щодо дихання та його регуляції.
 32. Визначення на скелеті меж серця та проекції клапанів серця.
 33. Знаходження місць пульсації артерій: спільної сонної, лицевої, поверхневої скроневої, підключичної, ліктьової, стегнової, тильної артерії стопи.
 34. Знаходження серединної вени ліктя для внутрішньовенних ін’єкцій.
 35. Визначення на муляжі топографії нирок та проекції їх на скелет.
 36. Визначення на муляжі відділів чоловічого сечівника від зовнішнього до внутрішнього вічка.
 37. Визначення на муляжі сім’яного канатика та його розміщення.
 38. Визначення на муляжі відділів матки, шарів її стінки, частини шийки матки, каналу шийки матки, особливостей будови шийки матки до пологів та після них.
 39. Визначення на муляжі розміщення органів малого таза в жінки, нормального положення матки, міхурово-маткової та прямокишково-маткової заглибин, частин склепіння піхви.
 40. Визначення на черепі та муляжі розміщення очного яблука, зорового нерва, зовнішніх м’язів очного яблука.
 41. Демонстрування на муляжі структурних утворень шкіри. Визначення місця для підшкірного введення лікарських речовин.

Перелік питань до семестрового екзамену Сестринська справа

 1. Предмет анатомії. Методи дослідження в анатомії. Осі та площини, ділянки тіла.
 2. Типи конституції тіла людини.
 3. Клітина: будова, основні властивості.
 4. Поняття про тканини, основні види тканин.
 5. Епітеліальна тканина: особливості будови, розташування в організмі.
 6. Сполучна тканина: особливості будови, види, розташування в організмі, значення.
 7. М'язова тканина: особливості будови, види, розташування в організмі,значення.
 8. Нервова тканина: особливості будови, види, розташування в організмі, значення.
 9. Загальний план будови органа. Системи органів та їхні функції.
 10. Скелет: визначення, функції, структурно-функціональна одиниця скелета — кістка.
 11. Кістка як орган, її хімічний склад, окістя, види кісток.
 12. З’єднання кісток, види. Будова суглоба, допоміжний апарат суглоба. Класифікація суглобів, види рухів у суглобах.
 13. Скелет голови (череп): відділи та кістки, що їх утворюють, особливості будови кісток черепа. З’єднання кісток черепа. Вікові особливості черепа.
 14. Скелет тулуба. Хребетний стовп, відділи. Особливості будови хребців, з’єднання хребців.Хребетний стовп у цілому: фізіологічні вигини хребта, їх формування, значення.
 15. Будова груднини, ребра, види ребер, з’єднання ребер з грудниною та хребтом. Грудна клітка в цілому, форми грудної клітки.
 16. Скелет верхньої кінцівки: скелет плечового пояса та вільної верхньої кінцівки, з’єднання кісток.
 17. Скелет нижньої кінцівки: скелет тазового пояса, таз у цілому, статеві відмінності
 18. Скелет вільної нижньої кінцівки: відділи, з’єднання кісток.
 19. Скелетні м’язи, розташування, значення, м'язові групи. Будова м’яза як органа. Допоміжний апарат м’язів.
 20. М’язи голови: мімічні та жувальні.
 21. М’язи шиї, класифікація.
 22. М’язи спини, грудної клітки, їхні функції. Діафрагма, функції.
 23. М'язи живота, їхні функції. Біла лінія живота.
 24. М'язи верхньої кінцівки: м’язи плечового пояса, м'язи вільної верхньої кінцівки.
 25. М'язи нижньої кінцівки: м’язи таза, м'язи вільної нижньої кінцівки.
 26. Травна система, структури травної системи, травний канал, великі травні залози, принцип будови стінки травного каналу.
 27. Ротова порожнина, будова. Органи ротової порожнини.
 28. Глотка, розташування, стінки, відділи.
 29. Стравохід, розташування, відділи, будова стінки.
 30. Шлунок, розташування, форми, відділи, будова стінки. Залози шлунка.
 31. Тонка кишка, розташування, відділи, будова стінки, особливості будови тонкої кишки.
 32. Товста кишка, розташування, відділи, особливості будови.
 33. Великі слинні залози, будова, місця відкриття вивідних проток.
 34. Підшлункова залоза, розташування, відділи.
 35. Печінка, розташування, будова (зовнішня, внутрішня).
 36. Жовчний міхур, розташування, будова стінки, функції. Жовчні протоки.
 37. Дихальна система, органи дихальної системи. Ніс, будова, приносові пазухи, функції носа.
 38. Гортань, топографія, будова, функції.
 39. Трахея, топографія, будова, функції. Бронхи: види бронхів, відмінності бронхів, бронхове дерево.
 40. Легені, розташування, будова (зовнішня та внутрішня), структурно-функціональна одиниця — ацинус.
 41. Плевра, будова, листки. Плевральна порожнина, плевральні синуси.
 42. Нирки, розташування, будова (зовнішня і внутрішня), функції.
 43. Сечоводи, сечовий міхур, розташування, будова стінки.
 44. Сечівник жіночий та чоловічий, будова стінки, відмінності.
 45. Чоловічі статеві органи, розташування, будова, функції.
 46. Жіночі статеві органи, розташування, будова, функції.
 47. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції. Гормони.
 48. Щитоподібна залоза. Прищитоподібні залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.
 49. Гпофіз, шишкоподібне тіло, топографія, будова, гормони.
 50. Підшлункова залоза як залоза внутрішньої секреції. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.
 51. Надниркові залози статеві залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.
 52. Загруднинна (вилочкова) залоза топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.
 53. Процес кровообігу, визначення, значення, структури, які його здійснюють.
 54. Судини, види судин, будова стінки судин.
 55. Серце, розташування, загальні дані, будова (зовнішня, внутрішня). Вінцеве коло кровообігу.
 56. Судини малого кола кровообігу
 57. Аорта, відділи, артерії, що відходять від них.
 58. Система верхньої порожнистої вени.
 59. Система нижньої порожнистої вени.
 60. Система ворітної вени печінки.
 61. Лімфатична система, відділи. Зовнішні принципи будови. Лімфатичні вузли, лімфатичні судини (види), селезінка, мигдалики. Роль лімфатичної системи в імунному процесі.
 62. Імунітет, визначення, види. Органи імунної системи.
 63. Спинний мозок, загальні відомості, розташування, будова, сегменти спинного мозку, функції.
 64. Оболонки спинного мозку, між оболонкові простори.
 65. Спиномозкові нерви, механізм утворення, види, сплетення, спинномозкових нервів, ділянки іннервації.
 66. Головний мозок, загальні відомості, розташування, відділи.
 67. Довгастий мозок, розташування, будова, порожнина, функції.
 68. Задній мозок, розташування, будова, порожнина, функції.
 69. Середній мозок, розташування, будова, порожнина, функції.
 70. Проміжний мозок, розташування, будова, порожнина, функції. Поняття про сітчастий утвір.
 71. Кінцевий мозок, розташування, будова, порожнина.
 72. Оболонки головного мозку, між оболонні простори. Ліквор, його утворення, рух, функції.
 73. Черепні нерви, функціональні види (рухові, чутливі, змішані), ділянки іннервації
 74. Вегетативна нервова система, її класифікація, будова, функціональне значення.
 75. Будова шкіри (епідерміс, дерма), функції шкіри. Залози шкіри (потові, сальні, грудні). Похідні шкіри: волосся і нігті.
 76. Нюхова та смакова сенсорні системи, будова.
 77. Вухо, відділи (зовнішнє, середнє, внутрішнє). Слухова сенсорна система (кортіїв орган завитки), локалізація. Вестибулярна сенсорна система (отолітовий апарат), локалізація
 78. Око: очне яблуко (ядро, оболонки), зоровий нерв, додаткові структури (захисний, руховий, сльозовий апарати). Зоровий аналізатор.

Перелік практичних навичок Сестринська справа

 1. Визначати місце людини в природі.
 2. Застосовувати площини та вісі для опису анатомічних об’єктів.
 3. Визначати та демонструвати відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; порожнини тіла людини.
 4. Описувати будову кісток різних відділів скелета, типи з’єднань кісток.
 5. Пальпувати анатомічні утвори, виступи кісток.
 6. Демонструвати на скелеті і на живій людині рухи, які можна здійснити в тому чи тому суглобі.
 7. Розрізняти кістки правої та лівої кінцівок.
 8. Визначати статеві та вікові відмінності черепа.
 9. Визначати статеві та вікові відмінності таза.
 10. Визначати за місцем розташування групи м’язів, пальпувати поверхневі м’язи.
 11. Визначати топографію ліктьової та пахвової ямок.
 12. Визначати топографію підколінної ямки.
 13. Визначати загальний план будови трубчастих та паренхіматозних органів.
 14. Bизначати відділи та топографію органів дихання, їх проекцію на скелет.
 15. Визначати межі легень та плеври.
 16. Розрізняти зуби постійного прикусу за формою коронки.
 17. Знаходити на муляжах та вологих препаратах відділи шлунка, печінки, підшлункової залози.
 18. Відрізняти на муляжах та вологих препаратах тонку кишку від товстої.
 19. Пальпувати привушну слинну залозу.
 20. Пальпувати передній край печінки.
 21. Визначати проекцію нирок на задню черевну стінку.
 22. Визначати на муляжах та вологих препаратах основні структурні утвори нирок, сечового міхура.
 23. Визначати на таблицях і муляжах зовнішні та внутрішні чоловічі й жіночі статеві органи.
 24. Визначати на таблицях, атласах, препаратах, муляжах розташування, особливості будови серця та основних судин.
 25. Визначати межі серця на скелеті.
 26. Визначати місця вислуховування клапанів серця на скелеті.
 27. Знаходити ділянки для дослідження пульсу.
 28. Визначати топографію магістральних судин тіла, їхні розгалуження та притоки.
 29. Віднаходити серединну ліктьову вену.
 30. Відходити і пальпувати регіонарні лімфатичні вузли.
 31. Визначати і демонструвати відділи та шлуночки головного мозку.
 32. Визначати оболони та міжоболонні простори головного та спинного мозку.
 33. Визначати ділянки іннервації спинномозкових нервів.
 34. Визначати ділянки іннервації черепномозкових нервів.
 35. Визначати місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа.
 36. Визначати на таблицях та муляжах основні морфологічні структури органів чуття.